Goed om te weten

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op alle zeilactiviteiten van Sail Experience. Deelnemers gaan bij het versturen van het boekingsformulier akkoord met de opgestelde voorwaarden.

Verplichtingen deelnemers 

Deelnemers dienen zich aan onderstaande verplichtingen te houden. Bij het niet nakomen van de verplichtingen is Sail Experience niet aansprakelijk en gemachtigd om de zeilactiviteit te annuleren of te verbreken, zonder gedeeltelijke of gehele restitutie. De verplichtingen zijn als volgt: 

 • Deelnemers zijn in het bezit van zwemdiploma A en B.
 • Deelnemers geven de medische status door indien het een effect heeft op het beoefenen van de sport en nemen voorzorgsmaatregelen om het risico op complicaties volledig uit te sluiten.
 • Deelnemers zijn zich bewust van de risico’s die de sport met zich meebrengt.
 • Deelnemers volgen ten alle tijden instructies van de instructeur op.
Betalingsvoorwaarden

Deelnemers boeken via sailexperience.frl, per mail of telefonisch de gewenste zeilactiviteit. Na het ontvangen van de bevestiging van Sail Experience dienen deelnemers zich aan onderstaande betalingsvoorwaarden te houden. Bij het niet nakomen van de voorwaarden is Sail Experiene gemachtigd de zeilactiviteit te annuleren, zonder gedeeltelijke of gehele restitutie. De betalingsvoorwaarden zijn als volgt: 

 • Deelnemers dienen binnen 2 weken na de bevestiging het totaalbedrag te voldoen.
 • Deelnemers dienen het totaalbedrag per ommegaande over te maken, mits de zeilactiviteit binnen 2 weken plaats vindt.
Annuleringsvoorwaarden

Sail Experience kan de zeilactiviteit annuleren of afbreken ten aanzien van weersomstandigheden. In deze gevallen wordt een vervangende datum aangeboden door Sail Experience. Deelnemers hebben ook het recht om de zeilactiviteit te annuleren met een mogelijkheid tot gehele restitutie. De annuleringsvoorwaarden zijn als volgt: 

 • Deelnemers krijgen een gehele restitutie bij een annulering tot 8 weken voor aanvang van de zeilactiviteit.
 • Deelnemers krijgen een gedeeltelijke restitutie van 50% bij een annulering tot 4 weken voor aanvang van de zeilactiviteit.
 • Deelnemers krijgen geen restitutie bij een annulering binnen 4 weken voor aanvang van de zeilactiviteit.
Aansprakelijkheid

Deelnemen aan de zeilactiviteit is op eigen risico. Hiermee verplicht de deelnemer zich tot het hebben van een aansprakelijkheidsverzekering en overige verzekeringen op aanvraag. Sail Experience heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De regels zijn als volgt: 

 • Sail Experience verzekert de schade aan derden, mits door een rechtstreekse toerekenbare tekortkoming van Sail Experience.
 • Deelnemers dienen een ziektekostenverzekering te hebben.
 • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor diefstal, verlies en beschadiging aan hun materialen. Sail Experience is niet aansprakelijk en adviseert deelnemers om een verzekering voor het materiaal af te sluiten.
 • Deelnemers zijn aansprakelijk voor veroorzaakte schade aan het schip, mits Sail Experience niet het gezag voert.

© Sail Experience 2023

KVK  81339410